AJUNTAMENT DE BESALÚ   -  ARQUITECTURA/ COL·LAB. RCR ARQUITECTES

Arquitectura i Interiorisme / RCR Arquitectes, col·laboració en la direcció d'obra

AJUNTAMENT DE BESALÚ - ARQUITECTURA/ COL·LAB. RCR ARQUITECTES

L'aventura d'aprendre

El lloc on es fan els primers aprenentatges. Les primeres passes. Els primers descobriments. Una escola bressol és molt més que una "guarderia". No volem crear un espai on es guardin els nens. Volem crear un espai inspirador, on els infants es puguin desenvolupar i comencin amb bon peu l'aventura d'aprendre.

El repte, una ubicació limitada per tres carrers amb un pronunciat pendent i un entorn rural, exposat al sol, on l'aridesa a l'estiu i el fred a l'hivern es fan patents.

Les caixes dels llapis de colors, amb el seu ordenat cromatisme, ens serveixen d'inspiració per crear un espai on interior i exterior es barregen, creant jocs d'ombres i laberints de colors: el nostre homenatge al món secret dels infants, espais lluminosos, introvertits i plens d'estímuls.

Una planta compacta, d'un sol nivell, i articulada entorn de dos patis: el pati de jocs, rodejat per les aules, i un pati més petit que il·lumina els locals administratius i la cuina.

Passadissos, racons o espais morts s'eliminen en aquesta concepció de l'espai.

L'obertura a l'exterior es tamisa a través dels elements tubulars de colors de les façanes: tubs de la mateixa altura, però amb diferents materials i seccions, alguns són fixes, d'altres giren i emeten sons, i passen a ser un element més del joc dels infants.

La llum i el color es converteixen així en l'eix vertebrador d'aquest projecte realitzat a l'alçada dels més petits.

Fotografies: Pep Sau

© 2022 TATOTUM STUDIO